Sastersawan negara selaku Pengerusi Badan Amanah Teoh Beng Hock Demi Demokrasi Pak Samad telah ditemuramah oleh media internet Malaysiakini baru-baru ini. Berikut adalah keratan rakaman video temuramah yang telah disiarkan di laman Web http://www.kinitv.com/