Archive

10 Apr
0

Memorandum Menuntut Kerajaan Melaksanakan IPCMC

Gabungan Tuntut IPCMC Memorandum Menuntut Kerajaan Melaksanakan IPCMC 8 APRIL 2019 Latar belakang Pada 22 September 2018, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis (IPCMC) akan ditubuhkan bagi menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Pengatkuasaan (EAIC). Pada ...

Read More
05 Apr
0

Raymond Koh, Get UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances Involved

Press Statement by Teoh Beng Hock Trust for Democracy on 5 April 2019 in Petaling Jaya Re-open the Case of Amri Che Mat and Raymond Koh, Get UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances Involved Teoh Beng Hock Trust ...

Read More